วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

nantavut janjroon

ประวัตส่วนตัว
นายนันทวุฒิ จันทร์จรูญ
เกิดวันที่ 24 - 05 - 2533
เอก พละศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าว
มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง